החינוך (המיוחד) בראש: מועצת העיר הוד השרון אישרה את תקציב 2021

לאחר שהייתה העירייה היחידה בארץ שבשנתיים האחרונות הורידה ארנונה פעמיים והיחידה מתוך 87 רשויות מקומיות שבמהלך משבר הקורונה ביטלה את אגרת השמירה, אישרה מועצת העיר הוד השרון את הצעת התקציב לשנת 2021 ובו דגשים להפחתת יוקר המחיה לתושבות ולתושבים, אל מול הגדלה בהוצאות העירייה.

ברוב גדול אושר תקציב מקושר לתוכניות עבודה לשנת 2021 ובו חמישה דגשים מרכזיים: 1. היערכות לצמיחה דמוגרפית 2. חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי 3.פיתוח כלכלי 4. מצוינות וגיוון בחינוך 5. שיפור השירות לתושבות והתושבים. חמשת היעדים נקבעו בעבודת מטה ממושכת של הנהלת העירייה ובהתאם לחזון ראש העירייה.

ראש העירייה אמיר כוכבי סקר בדבריו את האתגרים התקציביים הרבים בהתמודדות עם שנת הקורונה ועם הכנת התקציב לשנת העבודה הנוכחית ובהם ההפחתה המתמדת במיסים עירוניים, האטת הגבייה בשל משבר הקורונה, הגדלת ההוצאות בשל משבר הקורונה והקושי לתכנון תקציב כתוכנית עבודה לקראת שנה בה רב עדיין הנסתר על הגלוי.

 התקציב לשנת 2021 עומד על 577 מיליון ₪, צמיחה של למעלה מ21 מיליון משנת 2020 ₪ בנוסף, תקציב הפיתוח של העירייה יעמוד על 193.5 מיליון ₪, צמיחה של 17.5 מיליון ₪ ביחס לשנה שעברה. במהלך ההצגה המפורטת של תקציב העירייה על ידי גזבר העירייה בני זיני נכחו במתחם המועצה כלל מנהלות ומנהלי האגפים כמו גם כלל חשבות וחשבי האגפים, וזאת על מנת שלכל שאלה תהיה תשובה כחלק ממדיניות השקיפות אותה נוקטת הנהלת העירייה.

פרט לתקציב הכינו בעירייה תכניות עבודה מקושרות תקציב, שכוללות יעדים ומדדים מוגדרים לאורך כל השנה. בין היעדים שהציבה הנהלת העירייה השנה הם שיפור השירות לתושבות והתושבים, מצוינות בחינוך והיערכות לצמיחה דמוגרפית. אחת ההשקעות המרכזיות היא בתחום בינוי מוסדות חינוך וציבור, בסכום של למעלה מ71 מיליון ₪ שמהווה 37% מתקציבי הפיתוח.

דגש מרכזי של עיריית הוד השרון לשנה הקרובה הונח כאמור על המגוון החינוכי וההצטיינות כאשר ראש העירייה ציין כיוצאי דופן את ההחלטה להקים משנת הלימודים הקרובה מחלקה לגילאי לידה עד 3 שתקבע תו תקן עירוני ותתחיל את התהליך של לקיחת האחריות העירונית על קבוצת הגיל הזאת. בנוסף ולראשונה בהוד השרון יוקם מעון יום שיקומי בשיתוף עם משרד הרווחה שייתן מענה לילדות וילדי העיר בשלב המוקדם של אבחון בעיות התפתחות, אשר ייתר את הנטל של הסעות לפעוטות אל מסגרות מחוץ לעיר. עוד יוקם, לראשונה בעיר, מרכז "גשר" בשיתוף בית חולים שלוותא למתן מענה חוץ מסגרתי לטיפול בבעיות נפשיות, כמענה לשנת הקורונה. במסגרת תקציבי הפיתוח ומתוך רצון לתת מענה לאוכלוסיה בעיר יוקם בית ספר לחינוך מיוחד שיתמחה באוטיזם. בנוסף יוקם מרכז חדש לקידום נוער, שבט חדש לתנועת הצופים, סניף חדש לבני עקיבא, ועוד.

ראש העירייה אמיר כוכבי אמר: "תקציב העירייה השוטף, תקציב הפיתוח ותכניות העבודה לשנת 2021 תוכננו לאור משבר הקורונה ומתוך דגש על הערכים אותם אנו רוצים לקדם. למודי ניסיון מהשנה האחרונה פעלנו מתוך ראייה שמאפשרת גמישות בהתאם לשינויים, ההתפתחויות וההשלכות האפשריות של משבר הקורונה שעדיין ממשיך ללוות אותנו, תוך הקפדה על מתן שירותים על הצד הטוב ביותר לתושבות ותושבי העיר. בחרנו את הערכים החשובים ביותר לקידום ובהם החינוך, החינוך המיוחד ומתן מענה לנפגעות ונפגעי תקופת הקורונה ואני מאמין שלמרות שהעירייה נדרשת למאמצי התייעלות בשל הקיצוצים בהוצאות התושבים, בטווח הארוך יתברר לכולם, שזאת המדיניות הנכונה בעת הזאת".

סגנית וממלאת מקום ראש העירייה ויו"ר ועדת הכספים יעל עבוד ברזילי סקרה את התהליכים יוצאי הדופן בעבודת הנהלת העירייה על התקציב ובהם עבודת מטה של מחזיקות ומחזיקי התיקים מול הנהלת העירייה, עבודה פנים אגפית נרחבת בסיוע אגף חשבות, יום עיון מיוחד לחברות וחברי המועצה וכמובן תקציב שקוף הנגיש לציבור בפורמט פתוח המאפשר לבנות תקציב חלופי. "כל מי שרק רצו יכלו לקחת חלק בבניית התקציב וזה הופך אותו בהכרח לתקציב טוב יותר ונכון יותר", ציינה עבוד ברזילי. 

 סגן ראש העירייה ומחזיק תחום הרווחה והשירותים החברתיים מאיר חלוואני אמר ״ בשנים האחרונות אנחנו רואים את הצמיחה בצרכי הרווחה. למרות הריסון התקציבי מחויב המציאות, תקציב הרווחה צמח בשלושה מיליון שקלים כדי לתת מענה לצרכי התקופה. בנוסף, תחת פיתוח המגוון החינוכי, יצרנו לראשונה רצף פדגוגי מלא לתלמידות ותלמידי העיר עם צרכים מיוחדים כערך עליון שהוגדר על ידי הנהלת העירייה״

מנכ"ל העירייה רן היילפרן פירט בדבריו את התהליכים הארגוניים העמוקים שנוצרו כחלק מהעבודה על התקציב: פיתוח תוכניות העבודה, יצירת פורום קביעת יעדים והתמקדות בנושאים פנים ארגוניים שייעלו וישפרו את השירות לתושבות והתושבים.

במועצה דנו במדיניות הנהלת העירייה לצמצום ההוצאה של תושבות ותושבי העיר שכללה הפחתת ארנונה שנתיים ברציפות וביטול אגרת השמירה, כמו גם הקפאת האכיפה במגוון נושאים בזמן המשבר שהפחיתה את הוצאת התושב ופגעה בהכנסות העירייה בסכום מצטבר של כ 17 מיליון ₪. סכום אשר מאתגר מאוד את היכולת של העירייה לעבוד.

במהלך הישיבה הוסבר כי ההתעקשות להפחית הוצאות לתושב למרות שהמשמעות הינה צמצום הכנסות העירייה היא הקו המנחה של העירייה והעומד בראשה אמיר כוכבי, להוביל היפוך של המשוואה הכלכלית. הגדלת הכנסות מפיתוח אזורי תעסוקה ומסחר וצמצום ההוצאה הפרטית של תושבות ותושבי העיר על ידי ביטול מיסים עקיפים והסדרת צו הארנונה. אלו תהליכים שלוקחים זמן וההימור בצידם גדול, אך אנו מתקדמים בכיוון הנכון, נאמר בישיבה.

 

להלן חלק מסעיפי התקציב באותם תחומים:

 

חינוך:

הקמת מחלקה לגיל הרך (0-3), כחלק מלקיחת אחריות על הנושא.

הקמת מרכז "גשר" לתמיכה רגשית בילדות וילדי העיר לאור משבר הקורונה.

שדרוג גינות המשחק בגני הילדים.

הקמת תיכון השקמים

הקמת בית ספר יסודי חדש בקרית החינוך 1200

הקמת שני אולמות ספורט בבתי ספר.

תרבות ונוער:

הקמת מרכז חדש לקידום נוער בעלות 15 מיליון ₪.

הקמת שבט צופים חדש.

הקמת סניף בני עקיבא.

שדרוג קן רמתיים המיתולוגי.

ספורט:

56 מיליון ₪ להתקנת מתקני ספורט וכושר, מסלולי הליכה ואולמות ומגרשי ספורט.

שיפור פני העיר:

הגדלת תקציב התברואה ב5.6 מיליון ₪ והתחלת תכנית חלוקה חדשה לעיר לשיפור ניקוי ואכיפה.

שדרוג גינות משחקים ומרחב ציבורי במיליוני שקלים.

שדרוג כיכרות.

 

ביטחון:

הוספה של כ75 מצלמות אבטחה חדשות להגברת הביטחון האישי.

התקנת מצלמות אכיפה לשמירה על הסדר ברחובות ראשיים.

הצבת עמדות דפיברילטורים במקומות מרכזיים בעיר.

 

רווחה:

הקמת מעון יום שיקומי לגיל הרך בעלות של 3 מיליון ₪

הרחבת מרכז יום לאזרח הוותיק בעלות של 4 מיליון ₪

 

שיפור שירות לתושבות ותושבי העיר:

ביצוע רה ארגון במוקד הטלפוני של אגף הגבייה.

שיפור אתר העירייה ושיפור והוספה של טפסים מקוונים בנוסף למתן תשלומים מקוונים חדשים.

הטמעה של מערכות מחשוב ובקרת מידע.

כתבות קשורות

כתבות קשורות

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן