האמת שמאחורי המספרים: כל מה שרציתן/ם לדעת על תקציב עיריית הוד השרון

יעל עבוד ברזילי סגנית ראש עיריית הוד השרון ויו"ר ועדת הכספים בטור אישי על המספרים מאחורי הגרעון של עיריית הוד השרון "הניסיון הפוליטי לייצר מצג שווא הוא ניסיון פוליטי, לא כלכלי ולא אחראי ונעשה תוך חוסר היכרות וחוסר הבנה של התקציב ועבודת העירייה"

יעל עבוד ברזילי סגנית ראש עיריית הוד השרון
 

בקצרה: יש גירעון, זמני וברור לנו איך יוצאים ממנו. עיר לא מנוהלת פר רבעון. הוד השרון של השנים האחרונות היא עיר איתנה כלכלית, בעלת צפי הכנסות אדיר ותכניות פיתוח משמעותיות עליהן עבדנו בקדנציה האחרונה שישנו את פניה לטובה ויצרו עיר עצמאית וחזקה עוד יותר.

כיו"ר ועדת הכספים בחמש השנים האחרונות, משתפת אתכן ואתכם בהרחבה למי שרוצות ורוצים להעמיק:
תקציב עירייה משקף סדר עדיפויות עירוני. עם כניסתנו לתפקיד שינינו מהיסוד את אופי בניית התקציב והובלנו תהליך אסטרטגי שמהותו היא שלראשונה התקציב מקושר ונגזרת של תכניות העבודה, ולא להיפך, כפי שהיה בעבר. כל שקל שיוצא מהקופה הציבורית נבחן בכובד ראש ובהתאמה לצרכי התושבות והתושבים ובהתאם לחוק.
תקציב עירייה הוא תקציב בעל מבנה ייחודי, והסכום הכולל שלו הוא למעלה מ 883 מיליון שקלים. הוא מורכב מתקציב רגיל אשר הנו התקציב השוטף, אשר בהוד השרון עומד על כ 636 מיליון ₪. בנוסף לו תקציב פיתוח – תקציב בלתי רגיל העומד על עוד 247 מיליון ש״ח. סה״כ יחד, כאמור, למעלה מ 883 מיליון שקלים. לטובת ההבנה הכללית – בתחילת הקדנציה, לפני חמש שנים, תקציב העירייה השוטף עמד על כ 490 מיליון. התקציב הבלתי רגיל עמד על כ 217 מיליון ₪. כלומר, 130% גידול בתקציב השוטף – עדות וביטוי לצמיחה והשקעה במתן שירותים עירוניים לתושב ולתושבת. תקציבי העיריות נשענים על תקבולים והכנסות עצמיות כארנונה ממגורים וממסחר, השבחה, תשלומי ממשלה, קרנות פיתוח ועוד. הדוחות הרבעוניים הנם כלים אשר נועדו לשקף להנהלה תמונת מצב נוכחית ומעידים על תנועה בחשבון אל מול הוצאות והכנסות.
דוח רבעוני מעיד על סטטוס נוכחי בלבד, בטרם השלמת גבייה שבאופן מסורתי עולה משמעותית לקראת סוף שנה. דוח רבעוני איננו מעיד על תמונה שנתית כוללת ולכן אי אפשר להסתכל על דוח רבעוני כחזות הכל ללא התמונה הרחבה, ובוודאי שלא רק על הוצאות בלי להתחשב בהכנסות. אנחנו קשובים לשאלות שלכן ושלכם סביב הגירעון הנוכחי. העובדות הן אלו בלבד וזוהי האמת שמאחורי המספרים:
 
 

אנו מנהלים את כספי הציבור ביראת כבוד, יחד עם אנשי מקצוע מובילים בתחומם המנהלים את התקציב בדקדקנות ובידיים טובות, לצד הובלת פיתוח כלכלי משמעותי לעיר שנותן מענה גם באופן מידי לשנה זו וגם צופה פני עתיד - יש גירעון, אך הוא משקף הוצאה שצפויה לכסות את עצמה מהר מאוד ואת לקיחת האחריות שלנו על מהלכים חשובים עבור איכות החיים בהוד השרון. אחריותנו לתת מענה לצרכים ואחר כך לנהל מאבקים על תקציבים שמתעכבים

עיריית הוד השרון צילום:יגאל זלמנסון, מתוך אתר פיקיויקי
חסכנו לך! הוד השרון היא עיר בעלת הכנסות עצמיות גבוהות, צפי הכנסות שנתי מארנונה בלבד לשנה הוא 270 מיליון ש"ח – זאת אחרי שבחרנו בהנהלת העירייה שלא להעלות ארנונה בקדנציה האחרונה ואף הפחתנו פעמיים העלאות ארנונה גורפות של משרד הפנים.
התייעלנו! בחמש השנים האחרונות העלנו את שיעור גביית הארנונה מ 90% ל 95% מה שמתבטא בתוספת הכנסה של כ 15 מיליון ש"ח. בדומה להפחתת הארנונה ביטלנו את אגרת השמירה בקורונה, הגדלנו את מערך השירותים משמעותית, השקענו בחינוך בתוספות של עשרות מיליוני שקלים וכל זאת לצד תוכנית ענפה להגדלת הכנסות מפיתוח חסר תקדים של תעסוקה ומסחר שסבלו מעיכובים משמעותיים, אך זמניים בפיתוח מתקופת הקורונה.
 
הוד השרון היא עיר איתנה בעלת מוטת פיתוח משמעותית ביותר עליה עבדנו רבות בקדנציה האחרונה – המשמעות היא הכנסות גדולות להוד השרון בעשרות מיליוני שקלים: בראיה קדימה לטווח הלא רחוק – בימים אלה נבנים שלושה מגדלים חדשים בנווה נאמן, נבנה מרכז לוגיסטי ענק של סנו, כל אלו יכניסו עשרות מיליוני ₪ בארנונה השוטפת בשנה בקרוב מאוד. בנוסף כחלק מהתוכנית הרב שנתית לחיזוק איתנות העיר והגדלת אפשרויות התעסוקה אישרנו להפקדה את מתחם קוקה קולה בו ייבנה מתחם תעסוקה ומסחר עם 4 מגדלים. גם המתחם הזה יכניס עשרות מיליוני ₪ בשנה. בסה״כ יתווספו לאזור התעסוקה הוותיק בנווה נאמן 270,000 מ״ר וגודלו יוכפל. המשמעות – ארנונה מבוססת ממסחר אשר תעצים את ההכנסות ותצמצם את נטל הארנונה על התושבות והתושבים. לכך תוסיפו את זה שבקדנציה הזאת לראשונה העירייה השכילה לגבות הפקעות מניבות מתוכניות בניה משמעותיות מה שיצור הכנסה משמעותית קבועה בבסיס התקציב ויצמצם הוצאות עירייה על שכירות.
 
 
 
איזור התעסוקה נווה נאמן - פיתוח הכלכלה המקומית ואזורי התעסוקה הוא העתיד הכלכלי של העיר
להמשיך?
אישרנו תכנית בינוי ופיתוח מפורטת לאזור תעסוקה 1400, צפונית לנווה נאמן – אזור תעסוקה חדש לחלוטין שיכיל עוד מאות אלפי מ״ר ויניב סכומים גדולים של ארנונה מעסקים. בנוסף לזה, קיים תחשיב על בסיס צפי השבחה של בין 90 ל 340 מיליון ש״ח בשנה. כל הדברים שציינתי כעת, הם לא תכניות מגירה. מדובר בתכניות מאושרות שמתממשות ברגעים אלה ממש. יצרנו עירוב שימושים על צירים ראשיים מה שמאפשר פיתוח של מסחר ותעסוקה גם על דרך רמתיים למשל, מה שמגדיל את ההיצע וכמובן את ההכנסה.
 
אז ממה בכל זאת נובע הגירעון ועל מה יצא הכסף?
אחרי שכבר הבנתם/ן את תמונת ההכנסות הצפויה, לא רק העתידית אלא המיידית, שתלך לתקציב השוטף ולא רק לתקציב הפיתוח ומראה בבירור שאין שום חשש לגירעון מתמשך, להלן הנתונים:
הדוח אשר פורסם לאחרונה הוא דוח כספי חצי שנתי לשנת 2023. הגירעון החצי שנתי הינו כ 24.7 מיליון ₪ שעיקרו : 1. מחסור בהכנסות ממשרד החינוך כ 17 מיליון ש״ח על בסיס חוסר השתתפות בתיכונים- נעמת דמוקרטי , רמון והתיכון האנתרופוסופי. 2. הכנסות עצמיות- כ 7 מיליון ₪ מתוכם ארנונה כ 4 מיליון ₪, חניה כ 2.5 מיליון ש״ח, אגרות בניה כ 1.2 מיליון שח. הדוח משקף רק הוצאות/הכנסות עיקריות שצפו מהדוח.
דבר מהותי נוסף הוא שבחודש מרץ שילמה העיריה בעקבות הסכם שכר בהנחיית האוצר מענק חד פעמי בסך של 6000 ₪ לכל עובדי ועובדות העירייה בסך כולל של כ 7.2 מיליון ש"ח לפני שהתקבל הכסף מהמדינה. ישנם כספים שטרם התקבלו ממשרדי ממשלה ועדיין לא רשומים בעירייה (מה שמשפיע על הגירעון). גירעון בתקציב העיריה נמדד לפי פעילות של כל שנת הכספים ולא של מחציתה. הגירעון המצטבר, על סך 70 מיליון ש"ח, מתבסס על 18 מיליון ש"ח גרעון מקדנציה קודמת, לצד תשלומי ממשלה שמתעכבים ותיק השקעות שנמצא כרגע בהפסד – כמו כל השוק. עובדתית – יש צפי הכנסות שלא רק יכסה על ההוצאות אלא ייקח את הוד השרון קדימה ויפחית מהנטל הקיים על התושבים והתושבות.
המדיניות שלנו הייתה מההתחלה להמשיך לשפר את השירות לתושבות ולתושבים גם אם יש עיכוב בתשלומים מהמדינה, ולכן העירייה לקחה על עצמה את ההוצאות בידיעה שהכסף יגיע. למה לא הגיע עד עכשיו אתן/ם שואלים? שאלה טובה שנמצאת בבדיקה של גורם חיצוני. הגדלת השירות ולקיחת אחריות הם חלק מהערכים שאנו מובילים.
לגבי אמירות שנזרקות לאוויר על חשב מלווה ואיבוד הרשות האיתנה האמת היא רחוקה מכך: העירייה שמרה על מעמדה כרשות איתנה וכועדת תכנון עצמאית ומוסכמת בכל השנים האחרונות אל מול כל האתגרים מחוץ ומבית. ככל שהמדדים של משרד הפנים יהיו מדדים מקצועיים של תכניות עבודה, יעדים תקציביים, צפי הכנסות אל מול בחינת ההוצאות והשימושים הכספיים – אין לי ספק שבאופן הניהול שלנו תמיד נדע לשמור על המעמד הזה. הניסיון הפוליטי לייצר מצג שווא הוא ניסיון פוליטי, לא כלכלי ולא אחראי ונעשה תוך חוסר היכרות וחוסר הבנה של התקציב ועבודת העירייה.
 
 
אפשר להתווכח על סדר העדיפויות –
על האם היה נכון לממש הסכם שכר לפני שיפוי מהמדינה – בזמנו כל חברי המועצה קואליציה ואופוזיציה פה אחד היו בעד
על האם היה נכון לקחת תחת חסות העירייה את תיכון נעמת ולשקם אותו כאקט חברתי לפני קבלת הכסף מהמדינה, על האם נכון להמשיך לסבסד גנים בתקן נמוך יותר משל משרד החינוך כדי למנוע פגיעה בשירות, האם נכון להפחית ארנונה פעמיים ולבטל את אגרת השמירה, אבל אי אפשר להתווכח על עובדות.
אנו מנהלים את כספי הציבור ביראת כבוד, יחד עם אנשי מקצוע מובילים בתחומם המנהלים את התקציב בדקדקנות ובידיים טובות, לצד הובלת פיתוח כלכלי משמעותי לעיר שנותן מענה גם באופן מידי לשנה זו וגם צופה פני עתיד – יש גירעון, אך הוא משקף הוצאה שצפויה לכסות את עצמה מהר מאוד ואת לקיחת האחריות שלנו על מהלכים חשובים עבור איכות החיים בהוד השרון. אחריותנו לתת מענה לצרכים ואחר כך לנהל מאבקים על תקציבים שמתעכבים. כיושבת ראש ועדת הכספים בהזדמנות זו אני מבקשת להודות לחברי ועדת הכספים על שיתוף הפעולה ועבודת הליווי והפיקוח לאורך כל הקדנציה ולראש העירייה על הובלת סדר עדיפויות ששם אתכם ואתכן במרכז.
אשמח שתשתפו, על מנת שכל מי שבאמת רוצות ורוצים לדעת מה עומד מאחורי המספרים: יוכלו לקבל את העובדות.

כתבות קשורות

תגובה אחת

  1. ערן פרלמן הגב

    מבקש לקבל את תוצאות מעבדת שינה שעשיתי לפני שנה וחצי

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן